Οι αγώνες στο επίκεντρο, 22 Νοε.2014


...με καλεσμένο τον Γιώργο Δασκαλάκη μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής.
+