Θέματα από τη ΔΑΣ-ΟΤΑ για το ΔΣ της 8ης Σεπτέμβρη 2015

Προς:    Δ.Σ. του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλ. Δήμου Ρόδου
 Κοιν.:    Μέλη Συλλόγου Δημοτικών Υπαλ. Δήμου Ρόδου
 Α Ι Τ Η Σ Η
Της Δημοκρατικής
Αγωνιστικής Συνεργασίας
(Δ.Α.Σ.-Ο.Τ.Α.) Ρόδου

Ζητάμε να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα, στο Δ.Σ. της 8ης Σεπτέμβρη :
Εκλογικό Επίδομα. Άμεση καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης ετών 2014 (διπλές δημ. & περιφ. Εκλογές), 2015 και δημοψηφίσματος στους υπαλλήλους. Οι κυβερνήσεις των ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ μέχρι τώρα κατάφεραν ουσιαστικά την κατάργησή του.
Πρότασή μας, εάν δεν εξοφληθούν άμεσα, είναι να παρθεί απόφαση από το ΔΣ να μη συμμετάσχει υπάλληλος σε οποιαδήποτε διαδικασία των επερχόμενων εκλογών.
Είδη ατομικής προστασίας. Το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις, ουσιαστικά οδηγούν στην κατάργηση προμήθειας των μέσων Ατομικής Προστασίας. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια, αφού οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και οι διαγωνισμοί άκαρποι λόγω της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Ρόδου. Το πληρώνουν όμως οι εργαζόμενοι με την υγεία τους.
Πρότασή μας, οι εργαζόμενοι να μην εκτελούν ανθυγιεινές εργασίες, εφόσον δεν τους έχουν χορηγηθεί Μέσα Ατομικής Προστασίας για το 2015. Να βρει άλλους τρόπους η δημοτική αρχή ώστε να χορηγούνται σε όλους τους εργαζομένους που τα δικαιούνται ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.
Η κατάργηση του 8ωρου στους Παιδικούς Σταθμούς. Έχει κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 31) σε νομοσχέδιο για την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος (ΠΔ588/1988). Υπάρχει όμως καθυστέρηση στην ψήφιση της ρύθμισης και ενδεχόμενο απόρριψής της, εξαιτίας της στάσης της ΚΕΔΕ και δημοτικών αρχών.
Πρότασή μας, δημιουργία Επιτροπής Αγώνα από τους εργαζομένους των Παιδικών Σταθμών και παράσταση διαμαρτυρίας μαζί με το Δ.Σ. του Συλλόγου στον δήμαρχο και αρμόδιο αντιδήμαρχο, ώστε να εφαρμοστεί άμεσα το προηγούμενο καθεστώς ωραρίου.
Επιμόρφωση Υπαλλήλων. Η επιμόρφωση είναι δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για μερικούς ή τυχερούς.
Πρότασή μας, όσοι Υπάλληλοι θέλουν και δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια, εξαιτίας της «κλήρωσης», να καταγραφθούν τα αίτηματά τους και άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες να τα ικανοποιήσουν.
Μέτρα Υγιεινής & Ασφάλειας. Αιτήματα συναδέλφων: α) από Δημαρχείο, για προστασία από τις ακτίνες του Ήλιου με την τοποθέτηση όπου χρειάζεται μέσων σκίασης (περσίδες), β) από Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, αλλά και από άλλες Δ/νσεις για συντήρηση και χημικό καθαρισμό των air-condition,  γ) από Τεχνικές Υπηρεσίες τοποθέτηση μονάδας air-condition σε γραφείο.
Πρότασή μας, άμεσα να γίνει η προμήθεια των αναγκαίων μέσων και την συντήρησή τους από το συμβαλλόμενο συνεργείο. Δεν δεχόμαστε καμιά δικαιολογία περί κόστους στην Υγεία των εργαζομένων.
Τρόπος λειτουργίας του Συλλόγου. Απαξιώνεται ο σύλλογος εξαιτίας της μη τακτικής συνεδρίασης, μη ενημέρωσης των μελών του ΔΣ για ενέργειες μελών του προεδρείου του, η μη απάντηση και γνωστοποίηση αιτημάτων εργαζομένων.
Πρόταση μας, εφαρμογή της απόφασης για τακτική συνεδρίαση του ΔΣ δύο φορές το μήνα, με έγκαιρη ενημέρωση όλων των μελών του ΔΣ για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ενέργειες μελών προεδρείου.
Δαπάνες Μετακίνησης προσωπικού.
Πρότασή μας, υποβολή υπομνήματος για τροπολογία με την οποία θα αποζημιώνονται οι υπάλληλοι, ώστε να καλύψουν τις αποστάσεις από τις Υπηρεσίες τους. Επίσης, αποζημίωση όσων υπάλληλων μετακινούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και χρησιμοποιούν δικά τους οχήματα. Κατάργηση των αντεργατικών διατάξεων της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Κρατική χρηματοδότηση. Η παραιτηθείσα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εκτός από τα χρηματικά διαθέσιμα των δήμων χρωστάει ακόμα και τις ΚΑΠ, ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου υπολειτουργούν.
Πρότασή μας, άμεση κρατική χρηματοδότηση με πλήρη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΟΤΑ, ώστε να εξασφαλιστούν οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού και η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ. Αποστολή τώρα των χρωστούμενων κονδυλίων στο Δήμο Ρόδου και καμιά πληρωμή δόσης δανείου του δήμου Ρόδου.
Προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού. Άμεση πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις. (π.χ. ΔΟΠΑΡ, πράσινο κλπ)
Πρότασή μας, α) καταγραφή όλων των αναγκών στις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου με πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων στους χώρους αυτούς, β) παράσταση διαμαρτυρίας στην δημοτική αρχή και προγραμματισμός κινητοποιήσεων, γ) κατάθεση τροπολογίας για κατάργηση των απαγορεύσεων προσλήψεων.
Άρνηση Επιτρόπου για Εντάλματα Μισθοδοσίας. Ο Επίτροπος αρνείται να εφαρμόσει την εγκύκλιο 14 και να  υπογράψει τα εντάλματα με ημερομηνία 11-05-2015. Νομιμοποιεί έτσι και σε προεκλογική περίοδο την απλήρωτη εργασία μονίμων υπαλλήλων. Τη στάση του επιτρόπου ήδη την έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι του δήμου μας εξαιτίας της άρνησής του για την καταβολή της υπερβάλλουσας διαφοράς.
Πρότασή μας, προκήρυξη στάσης εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το γραφείο του Επιτρόπου.
Έκτακτη Γεν. Συνέλευση για το Μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τις ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού.
Πρότασή μας, ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για τα βάρβαρα μέτρα που θα εφαρμοστούν μετά τις εκλογές, με την όποια σύνθεση της νέας συγκυβέρνησης. Προγραμματισμός δράσεων και κινητοποιήσεων.
Θέματα Γραφείου Προσωπικού. α) για το έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, β) για την τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνόμων σε θέσεις ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ Διοικητικού
Πρότασή μας, α) οι υπάλληλοι με πτυχία εξωτερικού να καταθέσουν εξουσιοδότηση για να γίνει υπηρεσιακά η βεβαίωση της γνησιότητας των τίτλων αυτών και β) να γίνουν όλες οι υπηρεσιακές διαδικασίες ώστε αμέσως μετά το πάγωμα των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών να γίνει η αποστολή τους για ΦΕΚ.
Μετάταξη ΥΕ υπαλλήλων σε ΔΕ. Η απόκτηση απολυτηρίου που δίνει το δικαίωμα για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία με αντίστοιχη αύξηση στις αποδοχές, δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχουν αρκετές οργανικές θέσεις.
Πρότασή μας, να εξακριβωθεί πόσες είναι αυτές οι μετατάξεις και πόσες κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν. Στην  περίπτωση όπου δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011.
Μετακινήσεις Υπαλλήλων. Πληροφορούμαστε για πληθώρα μετακινήσεων που έχουν δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας σε υπηρεσίες από τις οποίες απομακρύνονται καθώς και για το έγγραφο του Αντιδημάρχου Δ.Υ. περί ποινής σε τυχόν άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας.
Πρότασή μας, να καταγγελθεί η στάση του Αντιδημάρχου που απειλεί τους εργαζομένους, ενώ όποιος εργαζόμενος θεωρεί ως τιμωρητέα την μετάταξή του να ενημερώσει άμεσα όλα τα μέλη του ΔΣ ώστε να καταγγελθεί η στάση της δημοτικής αρχής.
Συναυλία της Επιτροπής κατά της ΝΑΤΟϊκής Βάσης στο Αιγαίο. Επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο πρώην Δήμαρχος και Νομάρχης Σάββας Καραγιάννης. Η συναυλία θα γίνει στην Τάφρο και θα συμμετάσχει ο Λάκης Χαλκιάς.
Πρότασή μας, το Δ.Σ. να ανακοινώσει την συμπαράστασή του στην Επιτροπή και να στηρίξει έμπρακτα με την παρουσία του τη συναυλία. Να ενημερώσει τους δημοτικούς υπαλλήλους για να προμηθευτούν τις αντίστοιχες προσκλήσεις.
Αιτήματα προς Ταμείο Αλληλοβοήθειας.
Πρότασή μας, αφού ενημερωθούν τα μέλη του Δ.Σ. να εγκριθούν τα αιτήματα των συναδέλφων.

Ρόδος, 07 Σεπτέμβρη 2015
Η Αιτούσα

Μιχαηλίδη Ντέπη
εκπρόσωπος της  ΔΑΣ-ΟΤΑ Ρόδου,
μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Υπ/λων Δήμου Ρόδου
+