Μια αναγκαία κριτική στην ηγεσία της ΠΟΕ - ΟΤΑ για το ζήτημα της «αξιολόγησης»


Πανελλαδική Γραμματεία ΟΤΑ του ΠΑΜΕ

Μια αναγκαία κριτική στην ηγεσία της ΠΟΕ - ΟΤΑ για το ζήτημα της «αξιολόγησης»
Με ένα σημαντικό, μαζικό και συλλογικό αγώνα, οι δημόσιοι υπάλληλοι προσπαθούν τους τελευταίους μήνες να παρεμποδίσουν εκτός των άλλων και το κυβερνητικό μέτρο της λεγόμενης αξιολόγησης.
Σ' αυτόν τον αγώνα, σωματεία, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι, που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ δίνουν όλες τους τις δυνάμεις, ώστε να  αποτρέψουν τα σχέδια της κυβέρνησης, να αναδείξουν το πραγματικό αντιδραστικό περιεχόμενο της αξιολόγησης, να αποδείξουν ότι αποτελεί ένα ακόμη αντιλαϊκό μέτρο που στρέφεται ενάντια στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Στην προσπάθειά τους αυτή, απέναντί τους δεν έχουν μόνο την κυβέρνηση, αλλά και συνδικαλιστικές ηγεσίες σαν αυτές της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ - ΟΤΑ, που στη γενική τους κατεύθυνση υιοθετούν τη γραμμή της κυβέρνησης για την αξιολόγηση, αλλά και το αντιδραστικό περιεχόμενο της αξιολόγησης.
Μόλις πρόσφατα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με τις ψήφους των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - «Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή» (πρώην ΠΑΣΚΕ - ΟΤΑ Μπαλασόπουλος) πήρε απόφαση υπέρ της αξιολόγησης. Μάλιστα, η συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΕ - ΟΤΑ έκανε ένα βήμα παραπέρα και κατέθεσε πρόταση προς την κυβέρνηση για το πώς θα γίνει μια «καλή αξιολόγηση», στο πλαίσιο των σημερινών κρατικών δομών και της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής.
Η όποια κριτική ασκούν αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στο ζήτημα της αξιολόγησης, έχει να κάνει με επιμέρους πλευρές του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης. Γι' αυτό μιλάνε μόνο για τις προβλεπόμενες από το νόμο 4250/2014 ποσοστώσεις (15% κ.λπ.), τις οποίες χαρακτηρίζουν ως «αναχρονιστικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις». Από αυτή τη σκοπιά «βγαίνουν στα κεραμίδια» ενάντια στη συγκεκριμένη αξιολόγηση.
Σωματεία, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι, που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ δίνουν όλες τους τις δυνάμεις, για να αναδείξουν το αντιδραστικό περιεχόμενο της «αξιολόγησης»
Γι' αυτό, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Στρατούλης, υπερασπιζόμενος την ΑΔΕΔΥ στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά την εκδίκαση της προσφυγής του Δημοσίου, είπε ότι «είμαστε αντίθετοι στο συγκεκριμένο τρόπο αξιολόγησης και ... τις συγκεκριμένες διατάξεις της αξιολόγησης». Έτσι απλά, ενάντια στο συγκεκριμένο τρόπο της αξιολόγησης! Προτείνουν μια «καλή αξιολόγηση».
Ως προς την πρόταση της ΠΟΕ - ΟΤΑ για μια «καλή αξιολόγηση», που επεξεργάστηκε το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΔΕΕ), θεωρούμε ότι πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ. Να ενημερωθούν και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
Σε αυτό το «Κείμενο γνώμης του ΔΕΕ για την αξιολόγηση των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων», που παρουσίασε η ΠΟΕ - ΟΤΑ, αποκαλύπτεται η ουσιαστική συμφωνία της με την αξιολόγηση και οι αυταπάτες που μοιράζει αφειδώς ότι μπορεί να υπάρχει μια καλή όπως λέει «φιλεργατική» αξιολόγηση, ακόμα και στο πλαίσιο του σημερινού αντιλαϊκού, αυταρχικού κράτους.
Λένε το ΔΕΕ και η ΠΟΕ - ΟΤΑ: «Εχει γίνει πλέον ευρέως αποδεκτό ότι ο δημόσιος τομέας προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά, στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, πρέπει να αναπροσαρμόσει τον τρόπο που ενεργεί. Η εφαρμογή των εξελιγμένων διοικητικών θεωριών του Νέου Δημοσίου Management, της Δημόσιας Διακυβέρνησης και των βέλτιστων πρακτικών διοίκησης του ιδιωτικού τομέα, τα οποία πρεσβεύουν σε μεγάλο βαθμό μια επιχειρησιακή αντίληψη (κατά τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα) οριοθετούν τη μετάβαση από τη γραφειοκρατική δημόσια διοίκηση σε ένα αποτελεσματικό, ευέλικτο και εξωστρεφές δημόσιο management».
Την ίδια στιγμή, σε δελτίο Τύπου του υπουργού Δημόσιας Διοίκησης αναφέρεται: «Η καινοτομία εισάγεται και για την περαιτέρω διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της διαδικασίας, αλλά και για να μεταφέρεται σχετική τεχνογνωσία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα στο κράτος». Σε τι διαφέρουν αυτά που λέει η ΠΟΕ - ΟΤΑ με αυτά που λέει η κυβέρνηση;
Λένε το ΔΕΕ και η ΠΟΕ - ΟΤΑ: «Στην Ελληνική Διοικητική πραγματικότητα τόσο των κεντρικών Δημοσίων Υπηρεσιών όσο και των περιφερειακών και των αυτοδιοικητικών, δεν εφαρμόζονται βασικά και σημαντικά εργαλεία αξιολόγησης που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και υπό προϋποθέσεις, που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ως καλές πρακτικές και στη Δημόσια Διοίκηση».
Δηλαδή, τι λέει η ΠΟΕ - ΟΤΑ; Όπως γίνεται η αξιολόγηση στον ιδιωτικό τομέα να γίνεται και στο δημόσιο. Και μετά παραπονιούνται ότι η κυβέρνηση νομοθέτησε με βάση το σύστημα αξιολόγησης αμερικάνικης πολυεθνικής!
ΔΕΕ και ΠΟΕ - ΟΤΑ κάνουν κριτική στο νόμο για την αξιολόγηση γιατί η κυβέρνηση δεν ακολουθεί τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και συγκεκριμένα «τις αρχές του διοικητικού εξευρωπαϊσμού, τη διαδικασία που συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού διοικητικού χώρου..., στη σύγκλιση, αλλά κυρίως την αφομοίωση κοινών απόψεων, θέσεων, αξιών και αποδοχή εκ μέρους των κρατών - μελών της ΕΕ της σταδιακής εκχώρησης των αρμοδιοτήτων τους στην κεντρική διοίκηση της ΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού μοντέλου ευρωπαϊκής διοίκησης».
Ποιους εξυπηρετεί η στοχοθεσία;
ΔΕΕ και ΠΟΕ - ΟΤΑ κριτικάρουν το νόμο της αξιολόγησης, μιλώντας για «στρεβλώσεις», «προχειρότητα» και «ανακολουθία», ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν ως καινοτόμο (!!!) το νόμο 3230/2004 «περί στοχοθεσίας» στο δημόσιο και κατηγορούν τους «επί μια δεκαετία υπουργούς που ανέχονται τη μη εφαρμογή του»!
Ζητάνε, με λίγα λόγια, την εφαρμογή της στοχοθεσίας στις δημόσιες υπηρεσίες. Ετσι, πριν από ένα χρόνο, ο τότε πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ σε χαιρετισμό του στο Συνέδριο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ανέφερε μεταξύ άλλων εκφράζοντας την τότε πλειοψηφία (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ) και τα εξής αιτήματα: «Αξιολόγηση του προσωπικού με αντικειμενικά και εκ των προτέρων καθορισμένα κριτήρια. Παροχή κινήτρων για αύξηση της αποτελεσματικότητας». Σήμερα, όλες οι άλλες παρατάξεις σε επίπεδο ΑΔΕΔΥ έκριναν ως θετική τη στάση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στο ζήτημα της αξιολόγησης, επειδή προβάλλει ως αναγκαιότητα τη «διοίκηση με στόχους» (στοχοθεσία)!
Αλήθεια, τα παρακάτω παραδείγματα κριτηρίων και στόχων που μπορούν να τεθούν για δημόσιες υπηρεσίες και εργαζόμενους, ποιον εξυπηρετούν; Το λαό ή το κεφάλαιο;
Ποιον υπηρετεί η εισπραξιμότητα του υπουργείου Οικονομικών, που σημαίνει προώθηση της φορομπηχτικής πολιτικής και της είσπραξης χαρατσιών κ.λπ;
Ποιον υπηρετεί η πιστή υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού, που σημαίνει μειωμένες κοινωνικές δαπάνες σε Υγεία, Παιδεία κ.λπ., ή των προϋπολογισμών των Δήμων, που σημαίνει λιγότεροι παιδικοί σταθμοί, πλημμελής καθαριότητα, αύξηση της ανταποδοτικότητας, των τροφείων και των χαρατσιών;
Ποιον υπηρετεί το «μηδενικό έλλειμμα» των ασφαλιστικών ταμείων και η λογική της «βιωσιμότητάς τους», που σημαίνει αύξηση των εισφορών των εργαζομένων στα Ταμεία, προκλητική μείωση των εργοδοτικών εισφορών, συνεχώς μειούμενες συντάξεις, εφάπαξ κ.λπ;
Ποιον υπηρετεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΕΑΟ (Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών), που σημαίνει προώθηση των κατασχέσεων;
Ποιον υπηρετεί η υλοποίηση της ΚΑΠ από τις υπηρεσίες του υπουργείου Γεωργίας, που σημαίνει αντιαγροτική πολιτική, μειωμένες αποζημιώσεις για τους μικρούς αγρότες και κτηνοτρόφους, περισσότερες εισαγωγές τροφίμων κ.λπ.;
Να γιατί οι ηγεσίες σε ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ - ΟΤΑ και άλλες Ομοσπονδίες συμμάχησαν με δημάρχους και περιφερειάρχες, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, διοίκηση ΕΚΔΔΑ και ΤΕΕ, Γενικούς Διευθυντές και άλλα επιτελικά στελέχη του Δημοσίου.
Αξίζει να σημειώσουμε πως η ΠΑΣΚΕ στην ΑΔΕΔΥ δήλωσε ότι «καμιά σοβαρή πολιτική δύναμη που ενδιαφέρεται για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης δεν μπορεί να είναι αντίθετη στην αξιολόγηση, για αυτό και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την συνάντησή μας μαζί του ως ΑΔΕΔΥ συμφώνησε με την αναγκαιότητα της αξιολόγησης».
Κράτος - στρατηγείο στην υπηρεσία του κεφαλαίου
ΔΕΕ και ΠΟΕ - ΟΤΑ προτείνουν την «εφαρμογή των αρχών της διοίκησης της απόδοσης» για να έχουμε «μετάβαση της κρατικής διοίκησης από ένα πολύπλοκο γραφειοκρατικό σύμπλεγμα δημοσίων οργανισμών, σε ένα κράτος στρατηγείο». Στο κείμενο της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 - 2016» της κυβέρνησης, αναφέρεται ως ζητούμενος στόχος που προωθείται «η διαμόρφωση μιας στρατηγικής για τη διοικητική μεταρρύθμιση, η οποία θα αποτυπώνεται με ενάργεια και σαφήνεια στο σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2014 - 2020) και θα είναι άμεσα ευθυγραμμισμένη με τη δεκαετή αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης "Ευρώπη 2020"».
Με άλλα λόγια, για τη συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΕ - ΟΤΑ το ζητούμενο είναι το κράτος - στρατηγείο, το επιτελικό αστικό κράτος, που μπορεί κατά καιρούς να γίνεται πιο μικρό και ευέλικτο, αλλά πάντα θα είναι στην υπηρεσία της καπιταλιστικής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.
Το να διαμορφώνει μια τέτοια θέση η κυβέρνηση είναι απολύτως κατανοητό. Το να διαμορφώνει όμως μια τέτοια θέση ένα συνδικάτο εργαζομένων, τότε ...κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Τότε ισχύει αυτό που λέει ο λαός μας «άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς»;
ΔΕΕ και ΠΟΕ - ΟΤΑ προτείνουν την εφαρμογή «των αρχών της διοίκησης της απόδοσης», δηλαδή «να καθορίζονται οι επιδιώξεις και οι στρατηγικοί στόχοι των δημοσίων υπηρεσιών σε συνεργασία όλων των συμμετεχόντων, προϊσταμένων κλιμακίων και εργαζομένων». Να γίνεται «προσδιορισμός επιμέρους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την κάθε θέση εργασίας, για το κάθε τμήμα και για την κάθε διεύθυνση (υλοποιώντας ουσιαστικά τις επιμέρους διατάξεις του Ν. 3230/2004)».
Προτείνουν να υπάρχει «οργανωτικός σχεδιασμός προς επίτευξη των τεθέντων στόχων, αναθέτοντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο κάθε μέλος του οργανισμού, μέτρηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με τα προϋπολογισθέντα και προσυμφωνημένα μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να αποφευχθεί η οριζόντια και ισοπεδωτική σύγκριση των εργαζομένων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ίδια η ομάδα θα απομακρύνει τους πλέον αδιάφορους υπαλλήλους». Να γίνεται «αξιολόγηση των υπαλλήλων με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων και κριτηρίων, όπως διά της συσχέτισης των μετρήσιμων και αντικειμενικών κριτηρίων απόδοσης (ποσοτικών και ποιοτικών), των τακτικών, γραπτών ή ηλεκτρονικών εξ αποστάσεως εξετάσεων...».
Προτείνουν, επίσης, «στάθμιση των αποτελεσμάτων διά της συγκριτικής ανάλυσης με τα προϋπολογισθέντα μεγέθη και ακολούθως πριμοδότηση των επιτυχημένων τμημάτων /διευθύνσεων με bonus αποδοτικότητας ή  μισθολογικές προαγωγές, ενώ αντιστοίχως έλεγχος και ανάλυση των αιτιών αποτυχίας για τα συγκριτικά λιγότερο αποδοτικά τμήματα/διευθύνσεις παρέχοντάς τους συμβουλευτική υποστήριξη. ...Αμεση σύνδεση της προαγωγής με την αξιολόγηση».
Ιδιαίτερα για τους ΟΤΑ, το ΔΕΕ με την ΠΟΕ - ΟΤΑ προτείνουν «την αξιολόγηση των δομών και των υπαλλήλων των ΟΤΑ βάσει των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων». Και συνεχίζουν: «Χρήσιμη για την τελική αξιολόγηση των εργαζομένων των Δήμων αλλά και των δομών τους θα ήταν και η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης (εισροών, εκροών και αποτελέσματος)».
Δηλαδή, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΟΤΑ, που αποτυπώνουν όλες τις
αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις, όλες τις δημοσιονομικές προσαρμογές κυβέρνησης, ΕΕ, τρόικας και ΔΝΤ, να αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης! Δεν λέει τίποτα διαφορετικό, ούτε θέλει κάτι διαφορετικό το υπουργείο Εσωτερικών και η ΚΕΔΕ.
Στον καπιταλισμό δεν υπάρχει «φιλολαϊκή» αξιολόγηση
Οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν τα αναγκαία συμπεράσματα. Να σκεφτούν, τι ηγεσίες έχουν στο τιμόνι του συνδικαλιστικού κινήματος, κι αν γίνεται με αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να είναι αποτελεσματικοί οι αγώνες τους. Να γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα βρέθηκε απροετοίμαστο στη γενικευμένη επίθεση που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα από κυβέρνηση, πλουτοκρατία, ΕΕ , τρόικα, ΔΝΤ.
Είναι αδήριτη ανάγκη εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι να απαλλαγούν από αυτές τις ηγεσίες. Οσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα για το δίκιο τους, για την υπόθεση της ανασύνταξης του κινήματος και την υπόθεση της λαϊκής αντεπίθεσης. Να αλλάξουν εδώ και τώρα οι συσχετισμοί στα πρωτοβάθμια σωματεία και την ΠΟΕ - ΟΤΑ.
Να μπουν εμπόδια στην κυβερνητική πολιτική και να εκφραστούν με πιο μαζικό τρόπο οι αγωνιστικές διαθέσεις που έδειξε μεγάλη μερίδα των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Να μην περάσει ο κυβερνητικός ελιγμός της τροπολογίας για το νόμο της αξιολόγησης (άρθρο 250, νόμος 4281).
Εννοείται και το λέμε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι δεν υπερασπιζόμαστε αυτόν το σημερινό δημόσιο τομέα και τον απορρίπτουμε στο σύνολό του. Τον απορρίπτουμε και ως προς τον προσανατολισμό του και ως προς τον τρόπο λειτουργίας του. Δεν είμαστε ούτε υπέρ της ρεμούλας, ούτε υπέρ της κοπάνας και της τεμπελιάς.
Προβλήματα τέτοια στο δημόσιο τομέα υπάρχουν, αλλά γι' αυτά αφενός δεν φταίνε οι εργαζόμενοι και αφετέρου η κυβέρνηση με την προωθούμενη αξιολόγηση δεν στοχεύει να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλού στοχεύει.
Η λεγόμενη αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των εργαζομένων, ώστε οι ίδιοι και οι δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων κοινωνικών υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώματα και τη νεολαία. Ούτε έχει στόχο να εξαλείψει τις αιτίες που δημιουργούν και οξύνουν τα λαϊκά προβλήματα.
Κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ενωση με τη βία της αξιολόγησης, συνολικά με τις αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο, στοχεύουν να δυναμώσει η χειραγώγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, στοχεύουν σε ένα κράτος ακόμα πιο αυταρχικό, πιο εχθρικό απέναντι στους Δημόσιους Υπάλληλους και το λαϊκό κίνημα και ταυτόχρονα ένα κράτος που θα υπηρετεί αποτελεσματικότερα τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
Με την αξιολόγηση και τη στοχοθεσία στοχεύουν στην προώθηση σαρωτικών ιδιωτικοποιήσεων, προκειμένου να ενισχύσουν την κερδοφορία τους. Συνεπώς, στο πλαίσιο του σημερινού δρόμου ανάπτυξης, της σημερινής εξουσίας και του σημερινού, αντιδραστικού, κρατικού μηχανισμού δεν μπορεί να υπάρξει αξιολόγηση που θα έχει φιλολαϊκά χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να υπάρξει «καλή» αξιολόγηση.
Καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο των ΟΤΑ να δώσουμε από κοινού τη μάχη, ώστε να ορθώσουμε ένα τεράστιο λαϊκό τείχος αντίστασης και ανατροπής, όχι μόνο να μην περάσει η αξιολόγηση, αλλά και γενικότερα να εμποδίσουμε, να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική.
Σ' αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει άμεσα να οργανωθεί και να αναπτυχθεί η πάλη όλων των εργαζομένων και σ' αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να ανασυνταχθεί το εργατικό - λαϊκό κίνημα, να οργανώσει την αντεπίθεσή του.
01-09-2014
+