Χειροτερεύουν οι όροι αποζημίωσης των εργαζομένων

«Φωτιά και λάβρα» οι αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση στους δανειστές για το νέο μνημόνιο
Προς το χειρότερο αλλάζουν οι όροι αποζημίωσης των εργαζομένων, σε περίπτωση πτώχευσης μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το σχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στους δανειστές, σαν βάση για τη συμφωνία - μνημόνιο. Συγκεκριμένα, οι αποζημιώσεις εξαιρούνται από την τρίτη κατά σειρά προτεραιότητας ικανοποίηση των απαιτήσεων πιστωτών έναντι του εργοδότη, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού ακινήτων ή πτώχευσής του.
Με βάση την ελληνική πρόταση, στην τρίτη σειρά προτεραιότητας παραμένουν οι εργατικές απαιτήσεις για τους οφειλόμενους μισθούς, εκτός όμως από τις αποζημιώσεις, καθώς και οι απαιτήσεις των ασφαλιστικών ταμείων.
Ειδικότερα, στην ελληνική πρόταση (σελίδες 27-28), αναφέρεται ότι «το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο ρυθμίζει την κατάταξη των πιστωτών, θα τροποποιηθεί. Από τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 975, εκείνες που βασίζονται στην παροχή εξαρτημένης εργασίας και οι αναλογικές ασφαλιστικές εισφορές θα εκτελούνται προνομιακά (εξαιρουμένων των αποζημιώσεων). Από το εναπομείναν ποσό, οι εμπράγματα διασφαλισμένοι (ενυπόθηκοι) πιστωτές θα εξυπηρετούνται αναλογικά με το 70%, οι δε υπόλοιποι (μη εμπράγματα ενυπόθηκοι) και οι μη προνομιούχοι από το 30%».
Ερώτημα παραμένει αν η συγκεκριμένη διάταξη θα έχει και αναδρομική ισχύ, για υποθέσεις πτωχεύσεων που βρίσκονται σήμερα στα δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, αν η πρόταση υλοποιηθεί, θα πλήξει χιλιάδες πρώην και νυν εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στους οποίους οφείλονται ποσά από αποζημιώσεις.
Θυμίζουμε ότι το 2010 (άρθρο 41 του ν. 3863/10), αναβαθμίστηκε η κατάταξη των απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταμείων στην ίδια σειρά προτεραιότητας με τις εργατικές απαιτήσεις από την περιουσία του εργοδότη, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού ακινήτων ή πτώχευσης.
Ωστόσο, οι βάσεις για την αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε ό,τι αφορά την κατάταξη των πιστωτών, μπήκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, σε συνεννόηση με την τρόικα, όμως οι αλλαγές δεν είχαν προλάβει να ψηφιστούν. Τώρα, στο κείμενο που προτείνει η κυβέρνηση, τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία αναθεώρησης του πτωχευτικού κώδικα ο Οκτώβρης του 2015.
Κι όλα αυτά, όταν η κυβέρνηση, μέχρι και πριν από λίγες μέρες, κορόιδευε ωμά τους εργαζόμενους ότι θα αποκαταστήσει τη νομοθεσία για τις αποζημιώσεις και θα καταργήσει τους απαράδεκτους όρους που πρόσθεσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις (μειωμένος χρόνος προειδοποίησης για μειωμένη αποζημίωση, αλλαγή προς το χειρότερο του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων και άλλα).
+