Στοιχεία Εργάνη: Παγίωση των ελαστικών μορφών απασχόλησης

Αρνητικό εμφανίζεται το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων για το τρίμηνο Γενάρης - Μάρτης 2015 συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα το Γενάρη - Μάρτη 2015 έγιναν περίπου 28.164 περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις, ενώ το Γενάρη - Μάρτη 2014 έγιναν περίπου 40.876 παραπάνω προσλήψεις.
Ωστόσο αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι έχει παγιωθεί η κατάσταση τουλάχιστον το 50% των προσλήψεων να είναι μερικής απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης και της εκ περιτροπής απασχόλησης). Έτσι, το 2014, από το σύνολο των προσλήψεων το 50,5% ήταν μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης. Σε αριθμούς, από 1.566.139 προσλήψεις οι 790.918 ήταν μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης. Ίδια ακριβώς είναι η εικόνα και στο πρώτο τρίμηνο του 2015, όπου το 50,3% των προσλήψεων είναι μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.
Τα στοιχεία δείχνουν τη σαφή πλέον τάση κυριαρχίας των ευέλικτων και ελαστικών μορφών εργασίας σε βάρος της μόνιμης και σταθερής εργασίας.
+