Ένσταση για την συγκρότηση του Προεδρείου

Ρόδος 20/4/2015
Προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου

Στην πρώτη συνεδρίαση για συγκρότηση του νέου 9μελούς Δ.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 3ης Απρίλη, η παράταξή μας πρότεινε, κατά την πάγια θέση της, αντιπροσωπευτικό-αναλογικό Προεδρείο, με την προϋπόθεση να συμφωνήσουν όλες οι Παρατάξεις. Αυτό σήμαινε Πρόεδρος και Ταμίας από την πρώτη Παράταξη, Γραμματέας και Σύμβουλος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων από την δεύτερη Παράταξη και Αντιπρόεδρος από την Τρίτη Παράταξη.
Η πρότασή μας αυτή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση σύγκλιση ή προγραμματική συμφωνία με καμία από τις παρατάξεις του Δ.Σ, αλλά ως η δημοκρατική έκφραση της επιλογής των εργαζομένων στο Προεδρείο του Συλλόγου, παίρνοντας ταυτόχρονα η κάθε παράταξη την ευθύνη για την υπεράσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων.
Οι υπόλοιπες παρατάξεις δε συμφώνησαν και προχώρησαν στην εκλογή των μελών του Προεδρείου. Το αποτέλεσμα της εκλογής Προέδρου ήταν μετά τη δεύτερη προσπάθεια (στην πρώτη, ισοψήφησαν οι προτεινόμενοι από τις δύο πρώτες Παρατάξεις και ένα λευκό από εμάς) ο υποψήφιος από την πρώτη Παράταξη να πάρει 4 ψήφους, ο υποψήφιος της δεύτερης Παράταξης καμία ψήφο, 4 λευκά και ένα άκυρο.
Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για την ψήφιση του Αντιπροέδρου, όπου δόθηκαν 4 ψήφοι στον μοναδικό υποψήφιο της πρώτης Παράταξης, 3 λευκά και 2 άκυρα. Στις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου (για Γραμματέα, Ταμία και για το Γραφείο Τύπου) οι υποψήφιοι είχαν την πλειοψηφία του Σώματος και μάλιστα όχι απλά απόλυτη πλειοψηφία, αφού πιο συγκεκριμένα για τη θέση του Γραμματέα ο υποψήφιος της δεύτερης Παράταξης πήρε 6 ψήφους, η υποψήφια Ταμίας της πρώτης Παράταξης 6 ψήφους και για τη θέση του Γραφείου Τύπου η υποψήφια της δεύτερης Παράταξης 8 ψήφους.
Η θεώρηση από μεριάς σας, ότι αρκούν 4 ψήφοι στο σύνολο των 9 μελών του Δ.Σ. για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, είναι λάθος καθ’ ότι απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (τουλάχιστον 5 ψήφοι). Επειδή μπορεί να υπάρξει μελλοντικά πρόβλημα με την εκλογή, θα πρέπει να επανεξεταστεί αν επιβάλλεται ή όχι η επανάληψη των εκλογών για τη συγκρότηση του Προεδρείου του Δ.Σ.
Μιχαηλίδη Ντέπη (Δέσποινα)
Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου
+