Την προαιρετική μετάταξη εργαζομένων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας στηρίζει η Δημοτική Αρχή ΠάτραςΤο αίτημα εργαζομένων του Δήμου Πάτρας, που αφορά στην τροπολογία που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την προαιρετική και όχι υποχρεωτική μετάταξη εργαζομένων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, στηρίζει η Δημοτική Αρχή Πάτρας.
Με επιστολή του ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκο Βούτση, και στον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κατρούγκαλο, καθώς και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αλλά και στην ΚΕΔΕ, ζητά την τροποποίηση της σχετικής τροπολογίας, σύμφωνα με τις θέσεις των εργαζομένων που αναπτύχθηκαν στη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή.
Η επιστολή έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που μετατάχθηκαν κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 81 του Ν. 4172/13 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ Διοικητικού και εργάζονται στο Δήμο μας, καλύπτουν επιτακτικές και μόνιμες ανάγκες, στελεχώνοντας Διοικητικές μας Υπηρεσίες, ενώ παράλληλα, εξ αυτών έχουν τοποθετηθεί με γνωμοδότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου και Απόφαση Δημάρχου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
Στηρίζουμε απόλυτα το αίτημά τους που αφορά τροπολογία που έχει κατατεθεί κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, για προαιρετική και όχι υποχρεωτική μετάταξή τους στην υπό επανασύσταση δημοτική αστυνομία.
Εκτός των ανωτέρω, έχουν μεταταγεί στο Δήμο Πατρέων -μέσω ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας- και υπάλληλοι προερχόμενοι από την τέως δημοτική αστυνομία για να στελεχώσουν Υπηρεσίες μας και κρίνεται απαραίτητη η παραμονή τους στις Υπηρεσίες του Δήμου μας που εργάζονται.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την τροποποίηση της τροπολογίας για προαιρετική και όχι υποχρεωτική μετάταξη στην υπό επανασύσταση δημοτική αστυνομία των Υπαλλήλων της παρ. 2 του άρθρου 81 του Ν4172/13 καθώς και την παραμονή στις Υπηρεσίες του Δήμου μας των μεταταγέντων από την πρώην δημοτική αστυνομία».
+